Gobernanza

O impacto positivo maniféstase en tódalas ramas da nosa compañía a través do noso propósito, visible nas decisións que tomamos, dentro e fóra de Hijos de Rivera: os valores éticos que nos definen son firmes e guían o noso desempeño. Con este horizonte, promovemos a escoita activa, a comunicación e as relacións baseadas na transparencia e a confianza en todos e cada un dos nosos grupos de interese.

CANLE ÉTICA

A nosa canle ética é un mecanismo fundamental para fomentar a transparencia e actuar ante calquera tipo de conduta irregular, ante as que mantemos unha política de tolerancia cero. Nesta canle, por suposto, garantimos a confidencialidade e protexemos a identidade das persoas que queren denunciar algún suceso ou algunha actitude inapropiada, algo prioritario para velar polo cumprimento tanto das leis coma do noso código de valores corporativo.

XESTIÓN DE RISCOS

A xestión dos riscos é un elemento fundamental para mellorar o noso día a día e anticiparnos ao mañá. Traballamos de forma continua para reforzar este ámbito: actualizamos permanentemente o mapa de riscos corporativos e mantemos unha comunicación fluída cos nosos grupos de interese para integrar nel a súa perspectiva. Estamos en proceso de mellora do noso modelo de xestión, tomando como referencia o marco metodolóxico COSO ERM e ISO 31000, que promove unha visión integrada na estratexia e aliñada cos nosos principios e o noso propósito empresarial.

ESCOITA ESTRATÉXICA

O diálogo cos nosos grupos de interese e a escoita activa son unha panca fundamental para xerar un impacto positivo na nosa contorna e dar resposta ás súas expectativas cunha actitude proactiva e innovadora. O noso Estudo de Materialidade, que actualizamos de forma continua, é clave para adaptarnos ás novas tendencias e aos novos requirimentos: con el identificamos os temas máis relevantes, priorizámolos e integrámolos na nosa estratexia.

POLÍTICA CORPORATIVA DE PROVEDORES

Aproximadamente o 80 % do comercio global pasa polas cadeas de subministración, o que as converte tanto nun motor económico como nunha ferramenta fundamental para xerar impacto positivo. En Hijos de Rivera temos unha Política de Compras e unha Avaliación de Riscos da Cadea de Valor para escoitar e analizar o desempeño dos provedores (99 % europeos e, deles, un 82 % nacionais), detectar áreas de mellora e acompañalos no seu camiño de sostibilidade en materias como igualdade, redución de consumo de auga ou minimización de residuos.