INCONFORMISTAS DESDE 1906, B CORP DESDE 2024

En Hijos de Rivera somos B Corp, o movemento global de empresas con altos estándares de impacto social e ambiental. Porque somos inconformistas e levamos séndoo desde 1906.

Orixe

As nosas raíces susténtanse no chan de Galicia. Delas agroma a nosa paixón polo que somos e polo que facemos. Esforzámonos por seguir arraigados na nosa contorna, coidando os que nela habitan e apostando pola economía local e os produtores autóctonos de cada lugar no que nos atopamos. Estamos traballando en…

XERAMOS O

1 % DO PIB GALEGO

CUNHA ACHEGA DIRECTA DE

+228 MILLÓNS Á ECONOMÍA LOCAL

+995 EMPREGOS DIRECTOS

+7900 INDIRECTOS EN GALICIA

INVESTIMENTO DE

+262 MILLÓNS NA CONSTRUCIÓN DA

NOVA FÁBRICA EN MORÁS

ECONOMÍA LOCAL · AGRICULTURA LOCAL E SOSTIBLE · ORIXE GALEGA, CULTURA E PATRIMONIO · MANTEMENTO RURAL ECONOMÍA LOCAL · AGRICULTURA LOCAL E SOSTIBLE · ORIXE GALEGA, CULTURA E PATRIMONIO · MANTEMENTO RURAL ECONOMÍA LOCAL · AGRICULTURA LOCAL E SOSTIBLE · ORIXE GALEGA, CULTURA E PATRIMONIO · MANTEMENTO RURAL ECONOMÍA LOCAL · AGRICULTURA LOCAL E SOSTIBLE · ORIXE GALEGA, CULTURA E PATRIMONIO · MANTEMENTO RURAL ECONOMÍA LOCAL · AGRICULTURA LOCAL E SOSTIBLE · ORIXE GALEGA, CULTURA E PATRIMONIO · MANTEMENTO RURAL

Planeta

Amamos a natureza; por iso, non nos cinximos só a respectala: rexenerámola. Tomamos decisións para frear a emerxencia climática, promover a economía circular, ser máis eficientes e reducir o noso consumo de recursos. Estamos traballando en…

AS NOSAS PRINCIPAIS INSTALACIÓNS

SON NEUTRAS EN CARBONO

+20,5 MILLÓNS DE EUROS INVESTIDOS

EN MELLORAS MEDIOAMBIENTAIS

REDUCIMOS UN 26%

O CONSUMO DE ELECTRICIDADE

REDUCIMOS UN 36%

O CONSUMO DE AUGA NA NOSA FÁBRICA

IMPLEMENTAMOS MEDIDAS PARA

REDUCIR EN CASE O 60%

O CONSUMO DE GAS NATURAL

O 100 % DA ENERXÍA

CUNHA ACHEGA DIRECTA DE INSTALACIÓNS

É DE ORIXE RENOVABLE

Ecoenvases

New Life

RESIDUO CERO

Recuperación de CO₂

ECONOMÍA CIRCULAR · EMERXENCIA CLIMÁTICA E ENERXÍA LIMPA · MOBILIDADE SOSTIBLE · COIDADO DA AUGA · BIODIVERSIDADE E ECOSISTEMAS ECONOMÍA CIRCULAR · EMERXENCIA CLIMÁTICA E ENERXÍA LIMPA · MOBILIDADE SOSTIBLE · COIDADO DA AUGA · BIODIVERSIDADE E ECOSISTEMAS ECONOMÍA CIRCULAR · EMERXENCIA CLIMÁTICA E ENERXÍA LIMPA · MOBILIDADE SOSTIBLE · COIDADO DA AUGA · BIODIVERSIDADE E ECOSISTEMAS ECONOMÍA CIRCULAR · EMERXENCIA CLIMÁTICA E ENERXÍA LIMPA · MOBILIDADE SOSTIBLE · COIDADO DA AUGA · BIODIVERSIDADE E ECOSISTEMAS ECONOMÍA CIRCULAR · EMERXENCIA CLIMÁTICA E ENERXÍA LIMPA · MOBILIDADE SOSTIBLE · COIDADO DA AUGA · BIODIVERSIDADE E ECOSISTEMAS

Persoas

A paixón das persoas é a que move e transforma as empresas, e tamén contribúe a mellorar a realidade fóra delas. Promover a escoita activa e coidar o benestar dos que integran Hijos de Rivera é unha das nosas prioridades irrenunciables. Estamos traballando en…

1573 PERSOAS QUE FORMAN PARTE DO CADRO DE PERSOAL

+45 000 HORAS INVESTIDAS

EN PROGRAMAS DE FP DUAL E TALENTO MOZO

+1,5 MILLÓNS

ASIGNADOS A PROGRAMAS DE FORMACIÓN INTERNA

+1,6 MILLÓNS INVESTIDOS

EN AXUDAS Á COMUNIDADE A TRAVÉS DE

INICIATIVAS DE VOLUNTARIADO CORPORATIVO

FP DUAL E EMPREGABILIDADE

Impacta

VOLUNTARIADO CORPORATIVO

PLAN DE SAÚDE E BENESTAR

ACCIDENTES E SAÚDE LABORAL · IGUALDADE DE XÉNERO · EMPREGABILIDADE E TALENTO MOZO · EMPREGADOS AXENTES DO CAMBIO · CONSUMIDOR RESPONSABLE ACCIDENTES E SAÚDE LABORAL · IGUALDADE DE XÉNERO · EMPREGABILIDADE E TALENTO MOZO · EMPREGADOS AXENTES DO CAMBIO · CONSUMIDOR RESPONSABLE ACCIDENTES E SAÚDE LABORAL · IGUALDADE DE XÉNERO · EMPREGABILIDADE E TALENTO MOZO · EMPREGADOS AXENTES DO CAMBIO · CONSUMIDOR RESPONSABLE ACCIDENTES E SAÚDE LABORAL · IGUALDADE DE XÉNERO · EMPREGABILIDADE E TALENTO MOZO · EMPREGADOS AXENTES DO CAMBIO · CONSUMIDOR RESPONSABLE ACCIDENTES E SAÚDE LABORAL · IGUALDADE DE XÉNERO · EMPREGABILIDADE E TALENTO MOZO · EMPREGADOS AXENTES DO CAMBIO · CONSUMIDOR RESPONSABLE

Aliados

Como bos artesáns, mantemos vivo o espírito de axuda e comunidade propios dos gremios. Con este principio, comprometémonos a traballar xunto con provedores sostibles para que o impacto positivo estea presente en toda a nosa cadea de valor. Estamos trabajando en…

32 ALIANZAS ACTIVAS

CON ASOCIACIÓNS NACIONAIS DO SECTOR

+35 PROXECTOS INNOVADORES

APOIADOS CON THE HOP

+350 NEGOCIOS ADSCRITOS

AO PROGRAMA DE CERVEXARÍAS CIRCULARES

As nosas raíces susténtanse no chan de Galicia. Delas agroma a nosa paixón polo que somos e polo que facemos. Esforzámonos por seguir arraigados na nosa contorna, coidando os que nela habitan e apostando pola economía local e os produtores autóctonos de cada lugar no que nos atopamos.
VER PROYECTOS
A paixón das persoas é a que move e transforma as empresas, e tamén contribúe a mellorar a realidade fóra delas. Promover a escoita activa e coidar o benestar dos que integran Hijos de Rivera é unha das nosas prioridades irrenunciables.
VER PROYECTOS

The HOP

CERVEXARÍAS CIRCULARES

CRECEMENTO RESPONSABLE · ECONOMÍA GLOCAL · CRAFTS EXEMPLARES · INVESTIMENTO DE IMPACTO · PROVEDORES RESPONSABLES · CLIENTES RESPONSABLES CRECEMENTO RESPONSABLE · ECONOMÍA GLOCAL · CRAFTS EXEMPLARES · INVESTIMENTO DE IMPACTO · PROVEDORES RESPONSABLES · CLIENTES RESPONSABLES CRECEMENTO RESPONSABLE · ECONOMÍA GLOCAL · CRAFTS EXEMPLARES · INVESTIMENTO DE IMPACTO · PROVEDORES RESPONSABLES · CLIENTES RESPONSABLES CRECEMENTO RESPONSABLE · ECONOMÍA GLOCAL · CRAFTS EXEMPLARES · INVESTIMENTO DE IMPACTO · PROVEDORES RESPONSABLES · CLIENTES RESPONSABLES CRECEMENTO RESPONSABLE · ECONOMÍA GLOCAL · CRAFTS EXEMPLARES · INVESTIMENTO DE IMPACTO · PROVEDORES RESPONSABLES · CLIENTES RESPONSABLES

Gobernanza

O impacto positivo maniféstase en tódalas ramas da nosa compañía a través do noso propósito, visible nas decisións que tomamos, dentro e fóra de Hijos de Rivera: os valores éticos que nos definen son firmes e guían o noso desempeño. Con este horizonte, promovemos a escoita activa, a comunicación e as relacións baseadas na transparencia e a confianza en todos e cada un dos nosos grupos de interese. Estamos traballando en…

O 99% DOS NOSOS PROVEDORES SON EUROPEOS

O 82% SON NACIONAIS

COMPROMISO COA ESCOITA ACTIVA

A TÓDOLOS NOSOS GRUPOS DE INTERESE

CREACIÓN DUN PLAN DE XESTIÓN DE RISCOS

POLÍTICA CORPORATIVA DE PROVEDORES

ESCOITA ESTRATÉXICA

XESTIÓN DE RISCOS

CANLE ÉTICA

DESEMPEÑO EN IMPACTO POSITIVO · MODELO DE GOBERNO CORPORATIVO · XESTIÓN DO RISCO · CUMPRIMENTO NORMATIVO · ÉTICA E VALORES DESEMPEÑO EN IMPACTO POSITIVO · MODELO DE GOBERNO CORPORATIVO · XESTIÓN DO RISCO · CUMPRIMENTO NORMATIVO · ÉTICA E VALORES DESEMPEÑO EN IMPACTO POSITIVO · MODELO DE GOBERNO CORPORATIVO · XESTIÓN DO RISCO · CUMPRIMENTO NORMATIVO · ÉTICA E VALORES DESEMPEÑO EN IMPACTO POSITIVO · MODELO DE GOBERNO CORPORATIVO · XESTIÓN DO RISCO · CUMPRIMENTO NORMATIVO · ÉTICA E VALORES DESEMPEÑO EN IMPACTO POSITIVO · MODELO DE GOBERNO CORPORATIVO · XESTIÓN DO RISCO · CUMPRIMENTO NORMATIVO · ÉTICA E VALORES

OS NOSOS COMPROMISOS DE SOSTIBILIDADE

1 FIN DA POBREZA

2 FAME CERO

3 SAÚDE E BENESTAR

4 EDUCACIÓN DE CALIDADE

5 IGUALDADE DE XÉNERO

6 AUGA LIMPA E SANEAMENTO

7 ENERXÍA ACCESIBLE E NON CONTAMINANTE

8 TRABALLO DECENTE E CRECEMENTO ECONÓMICO

9 INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUTURAS

10 REDUCIÓN DAS DESIGUALDADES

11 CIDADES E COMUNIDADES SOSTIBLES

12 PRODUCIÓN E CONSUMO RESPONSABLES

13 ACCIÓN POLO CLIMA

14 VIDA SUBMARINA

15 VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES

16 PAZ, XUSTIZA E INSTITUCIÓNS SÓLIDAS

17 ALIANZAS PARA ACADAR OS OBXECTIVOS

18 HIJOS DE RIVERA

VISITA A nosa CANLE