Persoas

A paixón das persoas é a que move e transforma as empresas, e tamén contribúe a mellorar a realidade fóra delas. Promover a escoita activa e coidar o benestar dos que integran Hijos de Rivera é unha das nosas prioridades irrenunciables.

PLAN DE SAÚDE E BENESTAR

A seguridade e o benestar son áreas clave en permanente evolución: escoitamos, investimos e melloramos para construír cada día unha contorna mellor para as persoas que forman parte de Hijos de Rivera. En 2022 lanzamos o Plan de Cultura Preventiva para analizar e implantar medidas que axuden a traballar de forma máis segura tanto aos nosos empregados como aos nosos colaboradores. Ademais, seguimos avanzando en decisións que nos axuden a ser máis eficientes a nivel organizativo e que aumenten os niveis de benestar do cadro de persoal, por exemplo, con medidas para fomentar a conciliación entre a vida persoal e laboral, como o teletraballo ou a desconexión dixital.

VOLUNTARIADO CORPORATIVO

Contribuír a mellorar o benestar das persoas é un dos nosos principais obxectivos como compañía, especialmente daquelas que se atopan en situación de especial vulnerabilidade. Só en 2022, destinamos 134 000 euros a diferentes fundacións, e o noso cadro de persoal investiu máis de 4000 horas en diferentes actuacións relacionadas co medio ambiente, a saúde, a arte, a cultura ou o benestar social, colaborando sobre o terreo con entidades e asociacións galegas. Un equipo de voluntariado corporativo que segue a medrar e demostra o compromiso irrenunciable dos nosos coas causas xustas.

Impacta

O impacto positivo é parte imprescindible da identidade de Hijos de Rivera e de todas as persoas que a forman. Para transmitilo, creamos Impacta, un programa de transformación cultural destinado a todo o noso cadro de persoal para que a perspectiva inconformista cale en toda a organización, fortalecendo o interese e a responsabilidade entre os nosos empregados e converténdoos en axentes de cambio que marquen a diferenza na súa contorna. Cunha metodoloxía experiencial, innovadora e inmersiva, apostamos pola formación en materia de sostibilidade a nivel ambiental, social e económico. Ademais, melloramos a comunicación interna e o clima laboral.

FP DUAL E EMPREGABILIDADE

Todos os camiños comezan cun paso, tamén o camiño profesional. O noso programa Estrelas do futuro está enfocado a fomentar a empregabilidade e o talento novo a través de plans de FP Dual, prácticas e bolsas para as persoas que se inician no mundo laboral. Intentamos ofrecerlles un entorno laboral ideal para aplicar de forma directa e concreta as súas aprendizaxes para empezar a construír a súa carreira e medrar, dentro da nosa compañía ou en calquera outra do mercado laboral. En 2022, a aposta por estes programas foi a maior realizada ata o momento, con case cen persoas implicadas entre todos os plans de formación, nos que se investiron máis de 45 000 horas.