Goberno, valores e ética

Valores e ética

Nos seguintes enlaces, poderás atopar o acceso ao noso canal ético e a todos os documentos relacionados coa nosa política de Goberno, Valores e Ética. Podes descargarte o noso Código de Valores, unha declaración expresa dos principios, valores e pautas de conduta que deben guiar e promover o comportamento ético das sociedades que conforman a Corporación en xeral e de todas as persoas que integran a mesma, en particular, así como a nosa Política do Sistema Interno de Información.

Ademais, podes acceder directamente ao noso Canal Ético e ás instrucións para poder facer uso do mesmo.

Código de Valores

Política do Sistema Interno de Información

Cuestións clave do noso Sistema Interno de Información (SII) e Canal Ético

Accede aquí ao noso canal ético

POLÍTICA DE
MEDIO AMBIENTE

En Corporación Hijos de Rivera estamos plenamente comprometidos coa busca constante da excelencia en todos os nosos produtos, servizos e actividades, contribuíndo ao desenvolvemento sostible do contorno e ao coidado do medio natural, priorizando a sostibilidade do proxecto a longo prazo, por encima do afán de enriquecemento inmediato. Con esta política de medio ambiente queremos enmarcar o compromiso da Corporación, e de todo o seu persoal, constituíndo un marco de referencia orientado á mellora continua para protexer o medio ambiente no ámbito das nosas actividades e de acordo coas necesidades e expectativas dos nosos grupos de interese.

POLÍTICA DE
CIBERSEGURIDADE

En Corporación Hijos de Rivera consideramos que a información, e os elementos electrónicos para o seu procesamento, son activos críticos que deben protexerse para asegurar o seu correcto funcionamento. Por iso, elaboramos unha política de ciberseguridade orientada a xestionar eficazmente a seguridade tanto da información tratada polos nosos sistemas informáticos como das persoas e os activos, tanxibles e intanxibles, que participan nos seus procesos.

POLÍTICA DE
Proveedores

Os nosos provedores son un pilar fundamental no desenvolvemento do noso plan empresarial. Son os nosos socios estratéxicos e os nosos mellores compañeiros de viaxe. Xuntos traballamos desde a confianza e a honestidade, tal e como se establece no noso código de valores, resistindo unidos fronte a calquera eventualidade e, sobre todo, compartindo unha perspectiva colaborativa de co-creación na que sumamos forzas. No seguinte enlace, podes descargarte a nosa Política de Provedores.