IMPACTO POSITIVO

Sabemos que non imos cambiar o mundo sós,
pero facemos o que está na nosa man por
melloralo. Somos inconformistas por natureza.

Cremos que a única forma de xerar impacto positivo real ao noso arredor é facelo con naturalidade. Por iso, integramos o noso Plan de impacto positivo como parte da nosa estratexia de negocio. Para iso, centrámonos en catro eixes: orixe, persoas, aliados e planeta.

Por iso, en Corporación Hijos de Rivera estamos comprometidos coa Axenda 2030 e vinculados co Pacto Mundial das Nacións Unidas, a maior iniciativa de sostibilidade corporativa do mundo. Isto significa que traballamos para crear o mundo no que cremos e que queremos, aliñando, ademais, as nosas operacións cos seus dez principios, así como cos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS) aprobados pola ONU en setembro de 2015.

OS NOSOS COMPROMISOS DE SOSTIBILIDADE

1

FIN DA
POBREZA

2

FAME
CERO

3

SAÚDE E
BENESTAR

4

EDUCACIÓN
DE CALIDADE

5

IGUALDADE
DE XÉNERO

6

AUGA LIMPA
E SANEAMENTO

7

ENERXÍA
ACCESIBLE E NON
CONTAMINANTE

8

TRABALLO DECENTE
E CRECEMENTO
ECONÓMICO

9

INDUSTRIA,
INNOVACIÓN E
INFRAESTRUTURA

10

REDUCIÓN
DAS
DESIGUALDADES

11

CIDADES E COMUNIDADES
SOSTIBLES

12

PRODUCIÓN
E CONSUMO
RESPONSABLES

13

ACCIÓN POLO
CLIMA

14

VIDA
SUBMARINA

15

VIDA DE
ECOSISTEMAS
TERRESTRES

16

PAZ, XUSTIZA E
INSTITUCIÓNS
SÓLIDAS

17

ALIANZAS PARA
LOGRAR OS
OBXECTIVOS