PERSOAS TRANSCENDENTES

En Corporación Hijos de Rivera mantemos as persoas sempre no centro. O noso enfoque cara ás persoas é parte do noso modelo de negocio, está presente en todos os nosos proxectos e axúdanos a lograr o difícil equilibrio entre a satisfacción do persoal e o nivel de esixencia propio dunha empresa líder. Sabemos que, sen elas, nunca sería posible alcanzar os obxectivos que nos marcamos.

CREAMOS EMPREGO

A nosa cadea de valor xerou máis de 32 000 empregos directos e indirectos en España*.

1.448
POSTOS DE TRABALLO DIRECTOS*

93%
DOS NOSOS PROVEDORES ESTÁ DOMICILIADO EN ESPAÑA

32.000
EMPREGOS EN ESPAÑA

7.900
EMPREGOS EN GALICIA

*Fonte: Informe de impacto socioeconómico de Corporación Hijos de Rivera en Galicia e en España. Año 2021, elaborado pola consultora Steward Redqueen.

APOSTAMOS POLO BENESTAR

Coidamos as persoas. Sabemos que elas son o factor clave do éxito do noso negocio: o que nos diferencia.

Anualmente realizamos unha enquisa de clima laboral a todas as empresas do Grupo da man da consultora Great Place to Work®, que elabora o Ranking Best Workplaces, a través dun minucioso proceso de análise, avaliación e certificación. O noso Grupo foi galardoado como un dos mellores lugares para traballar de España 2021, alcanzando a 11.ª posición da clasificación entre as empresas de 501 a 5000 empregados. E fomos incluídos dentro do clasificación Top Employers.

SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL

Ademais de buscar a mellora continua nas condicións de traballo e a protección dos nosos profesionais, promovemos a saúde das persoas tanto dentro como fóra do traballo a través do Programa Tu Salud es la Estrella. Contamos con programas de fomento do coidado da saúde ou de apoio psicolóxico ao persoal.

IGUALDADE DE OPORTUNIDADES

O principio reitor do noso plan de seguridade é proporcionar equidade de trato e de oportunidades, comprometéndose a cumprir a Lei orgánica 3/2007, así como a conseguir que a igualdade efectiva de xénero se integre totalmente na cultura do Grupo. Ademais, desde 2008 esa empresa conta cunha Comisión de Igualdade formada por tres membros en representación do Comité de Empresa e outros tres en representación da empresa.

MELLORA CONTINUA

A mellora continua conseguímola traballando na evolución da cultura preventiva das empresas do Grupo, co propósito de que se converta nun valor.

INCLUSIÓN SOCIAL

En 2019, adherímonos ao Programa INSERTA da Fundación ONCE, un convenio de colaboración que ten como obxectivo a contratación, por parte do noso Grupo empresarial, de persoas con discapacidade cun obxectivo a cinco anos. Esta iniciativa permitiranos avanzar na inclusión laboral de persoas con capacidades diferentes. Así mesmo, o noso compromiso pasa tamén pola inserción indirecta mediante a adquisición de bens e a contratación de servizos a centros especiais de emprego.

O noso Grupo está comprometido en adaptar aquelas instalacións que sexan necesarias para a inclusión dos nosos empregados con discapacidade.

VOLUNTARIADO
CORPORATIVO

O equipo de voluntariado de Corporación Hijos de Rivera nace co propósito de canalizar o espírito solidario dos nosos empregados, os verdadeiros protagonistas do programa.

 

VER MÁIS

HISTORIAS HR

Historias HR amósanos o día a día de traballadores de diferentes postos e departamentos. Son eles mesmos os que nos contan en primeira persoa en que consiste o seu traballo e que supón formar parte de Hijos de Rivera. Postos e funcións imprescindibles para que todo funcione, pero que poucas veces podemos ver.