PLANETA RESISTENTE

Traballamos baixo a premisa de minimizar os impactos ambientais negativos e de previr a contaminación, promovendo a I+D+i que mellore os procesos, procurando a adecuada formación dos nosos profesionais e colaboradores na xestión ambiental, do patrimonio natural e dos riscos asociados.

Coidamos do medio natural

O 100% das nosas materias primas procede da agricultura e o medio natural. Como non imos estar comprometidos coa súa sustentabilidade?

As nosas materias primas proceden de máis de 23.000 hectáreas de cultivos sostibles.

O noso compromiso coa súa sustentabilidade, desde a auga ata a terra, é total.

Traballamos de forma moi estreita cos produtores cos que colaboramos, a través da nosa compañía Cosecha de Galicia SLU, aplicando os últimos avances tecnolóxicos e sempre respectando a contorna.

CONTRA O CAMBIO CLIMÁTICO

 

Somos conscientes da nosa responsabilidade sobre o medio ambiente. Por iso, como parte do noso compromiso coa contorna, na estratexia dos nosos negocios atópase a aposta pola redución do impacto da nosa actividade, implantando políticas de economía circular e eficiencia enerxética que axuden a mitigar o cambio climático.

Nos últimos 10 anos conseguimos reducir os consumos en cociente da Fábrica de Cervexa en:

electricidade

AUGA

gas natural

Economía circular

 • Empregamos un 100% de electricidade de orixe renovable na fábrica de cervexa e os mananciais.
 • Optimizamos o biogás xerado na Planta de depuración de augas residuais da fábrica de cervexa.
 • Reutilizamos os nosos subproductos orgánicos: no proceso de elaboración de cervexa xéranse como subproductos bagazo e fermento que se destinan á alimentación de explotacións gandeiras locais. Pola súa banda, na elaboración da sidra, prodúcese bagazo que, neste caso, reutilízase como abono. Desta forma, evitamos que se convertan en residuos e fomentamos o seu aproveitamento.
 • O noso obxectivo para 2021 é reducir as emisións:
  • 30% en alcance 1 e 2
  • 10% en alcance 3

Envases sostibles — Reducimos o uso de plásticos

 • Os nosos produtos están 100% libres de argolas de plástico. No seu lugar utilizamos envases de cartón 100% biodegradable.
 • Todas as nosas botellas de PET conteñen entre un 25 e un 50% de PET reciclado. Habemos testado e aplicado 100% PET reciclado en todos os formatos de Cuevas e Fontarel e na metade dos formatos de Cabreiroá.
 • Dispoñemos de formatos retornables para cervexa, auga mineral e sidra.
 • Distribuímos vasos que sexan reutilizables e reciclables en todos os nosos eventos. E promovemos e concienciamos sobre o turismo responsable e en todos os nosos festivais.
 • NO PACK: suprimimos o packaging dos nosos lotes de 6 latas de cervexa. Substituímos o cartón por unicamente uns puntos de cola que serven de unión entre as latas. Así reducimos a pegada de carbono nun 40%.

Reciclamos e promovemos a reciclaxe

 • Traballamos para alcanzar o obxectivo residuo “cero” na nosa fábrica e mananciais.
 • Primamos a prevención de xeración de residuos, procurando a súa reutilización, reciclado e valorización e evitando a súa eliminación na medida do posible.
 • Os residuos de vidro e de cartón xerados nas instalacións da fábrica de cervexa, empréganse na fabricación de novos materiais de envasado (botellas e packs).
 • Ademais, contribuímos á concienciación en bos hábitos de reciclaxe, incluíndo símbolos na etiquetaxe dos nosos produtos (símbolos latexes e botellas de PET).

Impulsamos modelos de
distribución sostibles

 • A través do modelo de Cervexa de Adega, esta transpórtase en camión refrixerado, directamente desde a nosa fábrica ata o establecemento dos nosos clientes de hostalería. Desta forma, poñemos no mercado unha cantidade significativa de cervexa sen residuo de envase asociado.
 • Incorporamos unha frota de vehículos híbridos destinados á actividade comercial e camións cisterna de cervexa de adega alimentados por gas.

Somos transparentes

Publicamos na nosa web corporativa a Declaración Ambiental Hijos de Rivera S.A.U. con toda a información sobre o noso sistema de xestión ambiental e o noso impacto e compromiso ambiental.

DESCÁRGACHE NOSA DECLARACIÓN
AMBIENTAL

we sustainability

Non se trata de salvar a contorna natural, senón de cambiar a nosa forma de relacionarnos con ela

WE ‘The Sustainability Project’ é unha plataforma de compromiso co medio ambiente, cuxo obxectivo é fomentar unha cultura de conexión coa contorna natural. WE céntrase en estimular a transformación social modificando condutas, modelos e valores que fomenten unha cultura de coidado/respecto da contorna natural.

Eixos do proxecto

Conciencia Social

Protección da contorna

Promover iniciativas sostibles

Visita WeSustainability