PRODUTOS

Licor de Hierbas

MATERIAS PRIMAS

Denominación xeográfica Licor de Hierbas de Galicia
Destilación de arrastre de vapor. Un sistema a baixas presións que filtra e arrastra as mellores substancias volátiles rexeitando os compostos de degradación. Posteriormente, o produto reméxese para homoxeneizar o licor e obtéñense destilados de máxima calidade e complexidade organoléptica.
Selección de herbas aromáticas-medicinais: anís en gran, azar, canela en rama, coandro, herba luisa, manzanilla, menta, cortiza de laranxa, noz moscada, regaliz, che negro e che roca

ESTILO

CARACTERÍSTICAS

<strong>Volume de alcol:</strong> 30 %
Tª de servizo recomendada: 6-10ºC

Augardente de bagazo 100 %, obtida da destilación do bagazo de Ponte da Boga, onde as herbas aromático-medicinais se maceran durante 20 días. En Galicia, hai centos de anos, pensouse que a augardente de bagazo podería mellorarse coas herbas máis aromáticas da nosa terra.

Custom Drinks produce desde o ano 2005 os licores Quenza. A elaboración, 100 % natural, imita o procedemento tradicional das familias galegas que adoitan producir as súas propias augardentes e licores, aos que sempre se lles atribuíron propiedades beneficiosas para a saúde.

CARACTERÍSTICAS

Volume de alcol: 30 %
Tª de servizo recomendada: 6-10ºC

ESTILO

Augardente de bagazo 100 %, obtida da destilación do bagazo de Ponte da Boga, onde as herbas aromático-medicinais se maceran durante 20 días. En Galicia, hai centos de anos, pensouse que a augardente de bagazo podería mellorarse coas herbas máis aromáticas da nosa terra.

Custom Drinks produce desde o ano 2005 os licores Quenza. A elaboración, 100 % natural, imita o procedemento tradicional das familias galegas que adoitan producir as súas propias augardentes e licores, aos que sempre se lles atribuíron propiedades beneficiosas para a saúde.