Rivera Business Trade é a filial de bebidas da compañía situada en Shanghai (A China). A sociedade constituíuse no ano 2010, coincidindo coa realización da Exposición Universal de Shanghai (Expo 2010), o encontro internacional no que Hijos de Rivera conseguiu a exclusiva da subministración de bebidas para o pavillón de España. Os nosos produtos estiveron presentes na Expo no marco dun dos ámbitos que hoxe en día conta cun maior peso e repercusión para España, a gastronomía.