A cidade de Loja, situada practicamente no centro de Andalucía, é coñecida como cidade da auga. Aquí brota o manancial de El Pilar, unha auga fresca e transparente que conta cun perímetro de protección de 3300 m2. A nosa fábrica de Fontarel envasa unha auga mineral natural de mineralización débil e baixa en sodio.