PRODUTOS

Magma de Cabreiroá

MATERIAS PRIMAS

ESTILO

CARACTERÍSTICAS

Unha auga con gas de finas burbullas de orixe magmática que aflora do manancial de Cabreiroá, en Verín, Ourense.

CARACTERÍSTICAS

ESTILO

Unha auga con gas de finas burbullas de orixe magmática que aflora do manancial de Cabreiroá, en Verín, Ourense.