PRODUTOS

MAGMA DE CABREIROÁ CON GAS

MATERIAS PRIMAS

ESTILO

CARACTERÍSTICAS

Natural mineral water with added carbon dioxide. Unha auga diferente pola súa natureza con Gas de orixe magmático, que lle outorga un sabor e propiedades “diferentes por natureza”.

CARACTERÍSTICAS

ESTILO

Natural mineral water with added carbon dioxide. Unha auga diferente pola súa natureza con Gas de orixe magmático, que lle outorga un sabor e propiedades “diferentes por natureza”.