PRODUTOS

Fontarel

MATERIAS PRIMAS

ESTILO

CARACTERÍSTICAS

Fontarel nace en Loja (Granada). Alí está o manancial «El Pilar», que se sitúa no corazón de Andalucía na aba da serra Gorda ou de San Jorge. Alí brota esta auga de mineralización débil cunha composición equilibrada e dunha calidade excepcional.

CARACTERÍSTICAS

ESTILO

Fontarel nace en Loja (Granada). Alí está o manancial «El Pilar», que se sitúa no corazón de Andalucía na aba da serra Gorda ou de San Jorge. Alí brota esta auga de mineralización débil cunha composición equilibrada e dunha calidade excepcional.