PRODUTOS

Finca Nueva

MATERIAS PRIMAS

ESTILO

CARACTERÍSTICAS

Finca Nueva nace para atender unha tripla nova demanda: a daqueles que buscan viños de calidade a prezos accesibles, a de novos consumidores que se incorporan ao mundo do viño e que desexan viños acordes co seu padal e, por último, a do mercado exterior que ansía unha nova imaxe dos viños de Rioja.

CARACTERÍSTICAS

ESTILO

Finca Nueva nace para atender unha tripla nova demanda: a daqueles que buscan viños de calidade a prezos accesibles, a de novos consumidores que se incorporan ao mundo do viño e que desexan viños acordes co seu padal e, por último, a do mercado exterior que ansía unha nova imaxe dos viños de Rioja.