PRODUTOS

Estrella Galicia 0,0

MATERIAS PRIMAS

Agua da cidade da Coruña
Maltas de dos carreras (pilsen e tostada) e maíz
Lúpulos Nugget e Perle Hallertau
Lévedo seleccionado de Hijos de Rivera

ESTILO

Unha cervexa 0,0 lixeira, refrescante e co carácter das cervexas de Estrella Galicia. . A súa elaboración fundaméntase nunha técnica denominada «fermentación interrompida». O lévedo traballa o mosto producido especificamente para esta cervexa durante un curto período de tempo (12 horas).

ESTILO

Unha cervexa 0,0 lixeira, refrescante e co carácter das cervexas de Estrella Galicia. . A súa elaboración fundaméntase nunha técnica denominada «fermentación interrompida». O lévedo traballa o mosto producido especificamente para esta cervexa durante un curto período de tempo (12 horas).