PRODUTOS

Cabreiroá

MATERIAS PRIMAS

ESTILO

CARACTERÍSTICAS

Cabreiroá é unha auga de mineralización equilibrada, como consecuencia da súa formación no subsolo granítico do manancial ao que lle dá nome na localidade de Verín, Ourense.

Cabreiroá axuda de forma eficiente a mellorar a hidratación e manter un ritmo de vida activo grazas ao seu maior contido en sílice, un compoñente activo relevante no ámbito biolóxico que converte esta auga nunha fonte de saúde e equilibrio para ti e os teus.

CARACTERÍSTICAS

ESTILO

Cabreiroá é unha auga de mineralización equilibrada, como consecuencia da súa formación no subsolo granítico do manancial ao que lle dá nome na localidade de Verín, Ourense.

Cabreiroá axuda de forma eficiente a mellorar a hidratación e manter un ritmo de vida activo grazas ao seu maior contido en sílice, un compoñente activo relevante no ámbito biolóxico que converte esta auga nunha fonte de saúde e equilibrio para ti e os teus.