PRODUTOS

1906 Black Coupage

MATERIAS PRIMAS

Agua da cidade da Coruña
Un coupage de catro maltes con diferentes graos de tostado
Lúpulos Nugget e Sladek
Lévedo seleccionado de Hijos de Rivera

Lager extra negra marcada polas notas a café e regalicia achegadas polo coupage de maltes. A súa elaboración, no noso único centro produtivo, segue as nosas pautas tradicionais: as mellores materias primas, un mosto específico, unha garda prolongada…

Lager extra negra marcada polas notas a café e regalicia achegadas polo coupage de maltes. A súa elaboración, no noso único centro produtivo, segue as nosas pautas tradicionais: as mellores materias primas, un mosto específico, unha garda prolongada…