Co meu traballo contribúo a que o funcionamento da fábrica sexa óptimo, que o nivel de calidade sexa o mellor.